Výchovný poradca

Základná škola

Lázár Csilla
konzultačné hodiny pre rodičov: kedd 16:00-17:00

Gymnázium

Csurkó Éva 
konzultačné hodiny pre rodičov: kedd 16:00-17:00