Preukaz ISIC

S ohľadom na mimoriadnu situácia vie škola zabezpečiť predĺženie ISIC karty na školský rok 2020/2021 až na konci augusta 2020. V tomto prípade môžu žiaci začať používať svoj ISIC až približne v strede septembra. V prípade, že chcete používať ISIC od začiatku septembra, viete si ho predĺžiť na tejto stránke.