Umelecká výchova

V rámci umeleckej výchovy vyučujeme:

Dejiny umenia

Tvorivé dielne – základy rôznych techník

Od školského roku 2017/2018 vyučujeme reklamnú grafiku, dizajn,  scénografiu a návrhy kostýmov.

Okrem týchto predmetov ponúkame rôzne krúžky – keramiku, maľbu, intermediálnu výchovu.