Študentská rada

Naša Študentská rada funguje úspešne už dlhé roky. Naším cieľom je udržiavať dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, riešiť prípadné problémy a organizovať čo najviac školských akcií. Snažíme sa, aby bol náš život na gymnáziu čím bohatší a zaujímavejší. Niektoré z našich akcií sa počas rokov udomácnili v takej miere, že bez nich by školský rok nebol kompletný. 


Naše akcie:

Deň študentov

Mikuláš

Vianočné školské trhy

Ples študentov

Valentín

Súťaž v pečení zákuskov

Hľadanie pokladu


Naši členovia: 

Horňák Liliana 

Janitor Zsófia 

Nagy Andrea 

Sallai Erzsébet 

Petrovics Ida 

Antal Réka

Takács Kristóf