Šport

Budova školy je vybavená telocvičňou. V prípade teplejšieho počasia môžu žiaci využiť aj školský dvor s vybudovaným basketbalovým ihriskom. Hoci sa naša škola nachádza v Starom meste, snažíme sa deťom zabezpečiť tie najrozmanitejšie možnosti na športovanie:

Najšikovnejší žiaci sa majú navyše možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach.

Naše výsledky