História školy

Po druhej svetovej vojne sa výučba v maďarskom jazyku v Košiciach začala až v roku 1950, keď slovenská škola na Šmeralovej ulici otvorila tri triedy pre maďarských žiačikov. O stredoškolákov sa postarala Stredná škola č. 5, ktorá privítala dve spojené triedy, v ktorých prebiehala výučba v maďarskom jazyku.

Po dvoch rokoch oddelenej existencie sa tieto dve „školy“ spojili v roku 1952 a začali fungovať pod spoločnou strechou a riaditeľom. Boli to ťažké časy – učebnice v maďarskom jazyku ešte neexistovali. Učitelia sa túto situáciu pokúsili vyriešiť a sformulovali pomocnú látku. Rodičia ju po večeroch opisovali na stroji, aby sa ich deti mali z čoho učiť. Medzitým sa počet študentov zvyšoval a škola potrebovala väčšie priestory. Svoju súčasnú budovu získala v roku 1956. Je to jediná školská budova v Košiciach, ktorá bola postavená medzi dvomi svetovými vojnami. 

 

Na koniec 80-tych rokov prerástla škola aj tieto priestory. Potrebovali sme nové učebne, a tak sme sa odhodlali na rozsiahlu prístavbu. Počas večerov a víkendov sa z rodičov, študentov a učiteľov stali stavbári, ktorí podávali tehly, vyrábali betón a ťahali steny. Škola sa rozšírila o 5 nových učební a 4 laboratóriá. 

Od 70-tych rokov sme sa orientovali na prírodné vedy. Naši študenti boli a sú úspešní riešitelia matematických a fyzikálnych súťaží. Od 90-tych rokov narástol záujem žiakov o humanitné vedy. Bola založená špeciálna trieda, ktorá sa zameriava na výtvarné umenie.  Máme mnoho šikovných recitátorov a hercov, od roku 1996 funguje aj Divadelný súbor košických gymnazistov (KGSzT). Detský zbor Zvonček funguje už takmer 50 rokov, jeho „staršia sestra“, Mládežnícky spevácky zbor beží už 30 rokov.