Zápis

S láskou pozývame všetkých milých rodičov a budúcich žiačikov na zápis 1. apríla 2019!

Prečo práve Márai?

Pre našich žiakov zabezpečíme výučbu cudzích jazykov od 2. ročníka, výučbu informatiky od 3. ročníka, školský klub detí do 5. ročníka a bohatú záujmovú činnosť (angličtina hrou, hravá matematika, zborový spev, výtvarný a keramický krúžok, detský folklórny súbor, športový krúžok atď.)