Školský klub

Pre žiakov prvého stupňa zabezpečujeme popoludňajší školský klub, kde si deti môžu pripraviť svoje domáce úlohy. Klub však, samozrejme, nie je iba o učení: zabávame sa rôznymi voľnočasovými aktivitami a v prípade dobrého počasia sa hráme vonku. Máme krúžok šikovných rúk, pozeráme rozprávky, navštevujeme interaktívne výstavy či knižnice. Každý mesiac vystavujeme naše diela, ktoré si môže pozrieť celá škola. Každoročne usporadúvame Maškarný ples s tradičným otváracím tancom a tombolou, slávnostnú akadémiu na Deň matiek a Vianočnú herňu v spolupráci s pani učiteľkami prvého stupňa.

V školskom roku 2019/2020 bude školský klub rozdelený do týchto skupín:

  • I. A (Annamária Farkasová)
  • I. B (Nóra Eschwig-Hajtsová)
  • II. A (Emőke Pribék)
  • II. B (Judit Davidovičová)
  • III. trieda (Csilla Varróová) 
  • IV. trieda (Noémi Kovácsová)

Vnútorný poriadok