YPSILON – slovina je hra

🇸🇰 Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konala súťaž YPSILON – slovina je hra. Do súťaže sa v 3. ročníku zapojilo 20 žiakov 5. – 8. ročníka ZŠ. Mali vyriešiť testové úlohy, ktoré preverili ich schopnosť čítať s porozumením, riešiť rôzne tajničky a viacero tvorivých úloh. Na vyplnenie testu mali 45 minút a výsledky sa dozvieme do konca januára.

🇭🇺 Idén 20 diákunk kapcsolódott be az YPSILON – slovina je hra szlovák nyelvű versenybe. Az 5. – 8. osztályosok különféle szövegértelmező tesztfeladatokat, rejtvényeket és kreatív feladványokat oldottak meg. A tesztre 45 percük volt, az eredményeket pedig januárban tudjuk meg.